Självriskskydd för Stöld och Skador

Economy Car Rentals Damage Excess

Economy Car Rentals Självriskskydd för Stöld och Skador

Vad är självrisk?

Det vanligast förekommande försäkringspaketet hos ett hyrbilsföretag erbjuder kaskoförsäkring (Collission Damage Waiver -CDW) med självrisk. CDW begränsar förarens ansvar upp till ett maxbelopp (Självrisk) vid skada på hyrbilen (om föraren är ansvarig för olyckan) eller stöld av hela hyrbilen. När hyrbilen återlämnas i samma skick som vid leverans utan nya skador återförs depositionen som reserverats på hyrestagarens kreditkortVi rekommenderar starkt att hyrestagaren noga kontrollerar hyrbilen vid leverans efter befintliga skador och att dessa är noterade i kontraktet, du kan även fotografera hyrbilen innan ni lämnar hyreskontoret.

Exempel: : Vid bokning av en bil anges självrisken till 1000 EUR (1100 USD). Vid leverans behöver huvudföraren lämna en deposition (i detta fallet 1000 EUR (1100 USD)) med hans/hennes kreditkort.I händelse av skada eller stöld debiteras upp till maximalt 1000 EUR (1100 USD), resterande täcks av kaskoförsäkringen (CDW).Självriskbeloppet varierar beroende på bilkategori och hyrbilsföretag, i Hyresvillkor och prisdetaljer vid respektive bilkategori specificeras gällande självriskbelopp.

Complete Peace of MindEnjoy With Your Car Rental with our Damage Excess Product

Vad är Självriskskydd vid skador & stöld?

Detta är en service EconomyCarRentals erbjuder till våra kunder till en låg kostnad!Vid bokning och köp av denna service på vår hemsida ersätter vi eventuell självrisk som betalats till hyrbilsföretaget vid skada eller stöld.
Vår självriskåterbetalningsservice täcker:

  • Skadesjälvrisk upp till: 1500 EUR (1650 USD)
  • Stöldsjälvrisk upp till: 1500 EUR (1650 USD)*
  • Tak upp till: 250 EUR (275 USD)
  • Försäkringen gäller för upp till 3 namngivna förare i hyreskontraktet för skador på karossen.
  • Ingen avståndsbegränsning från den huvudsakliga vistelseorten
NOTERA: Maximalt belopp vi ersätter för vardera fordran är totalt 1500 EUR (1650 USD). All återbetalning sker i EUR.
*Stöldskydd täcker enbart stöld av hela bilen, nycklarna måste återlämnas till hyresstationen.
Självriskskydd vid skador & stöld täcker ej självrisken vid tredje part ansvar (om detta skulle tillkomma) eller kropps/materiella skador.

Behöver jag lämna en deposition om jag har självriskskydd vid skada & stöld?

Ja, huvudföraren behöver lämna en deposition vid leverans av hyrbilen eftersom självriskskyddet erbjuds av EconomyCarRentals. Det lokala hyrbilsföretaget följer den vanliga proceduren och reserverar depositionen på hyrestagarens kreditkort.

ExclusionsExclusions of Reimbursement of a Car Rental

Behöver jag betala självrisken till hyrbilsföretaget?

Ja, skulle det olyckligtvis inträffa en skada eller stöld behöver föraren betala självrisken till hyrbilsföretaget. Efter hyresperioden kan hyrestagaren göra en skadeanmälan för återbetalning av självrisken från EconomyCarRentals.

Kommer hyrbilsföretaget erbjuda mig en försäkring för att eliminera/reducera självrisken?

Ja, vid leverans av hyrbilen erbjuder representanten från hyrbilsföretaget alltid extra valfria försäkringar för att reducera/ eliminera självrisken. Om du redan köpt Självriskskydd vid skada & stöld från EconomyCarRentals är det inte nödvändigt att köpa självriskeliminering av uthyraren. Självriskbeloppet täcks av ditt självriskskydd och vid eventuell skada ersätts du i efterhand av oss.

Täcker Självriskskydd vid skador & stäld hela hyrbilen?

Självriskskydd vid skador och stöld täcker självrisken i kaskoförsäkringen CDW med undantag för vissa skador. Vanliga undantag är skador som orsakats under påverkan av alkohol, olovlig körning, grov vårdslöshet som exempelvis att tanka med fel drivmedel, felaktig användning av handbroms, mekaniska skador (koppling, växellåda etc.), körning offroad eller på obelagd väg, skador på underrede, lampor/lyktor, speglar, glas/vindruta, alla delar av hjul/däck/fälg, nycklar och lås/dörrhandtag, antenn, bogseringskostnader och eventuella skador som uppstår under bogsering, förlust av personliga tillhörigheter, hyrbilens interiör, obehörig förare, mekaniker, administrations och stilleståndsavgifter som betalats till hyrbilsföretaget. Generella undantag Eventuella skador orsakade av vandalisering, väder eller naturkatastrofEventuell skada som täcks av ditt hyresavtal

Hur gör jag för att få tillbaka självrisken från EconomyCarRentals?

Skadeanmälan måste ha inlämnats till Economy Car Rentals inom 90 dagar efter sista hyresdag. Det är viktigt att ni sparar så mycket dokumentation och information som möjligt som relaterar till skadan och kostnader. Fotografera skadan; notera datum och adress/ gatunamn där skadan / olyckan inträffade. Det är mycket viktigt att kontakta den lokala polisen vid skada som involverat en tredje part och att göra en polisrapport. Vissa hyrbilsföretag kräver en polisrapport även då inga andra bilar varit inblandade.
Följande dokumentation krävs för återbetalning av självrisken från EconomyCarRentals:
Det signerade hyreskontraket i original, stöld eller skaderapport från hyrbilsföretaget, polisrapport (incidentrapport), bevis på betalningar som debiterats kreditkortet (kvitto och kreditkortsutdrag). All dokumentation ska skickas med post till EconomyCarRentals's huvudkontor.Självriskskydd vid skada & stöld är en service som erbjuds av EconomyCarRentals för hyrestagarens trygghet, denna service kan ej tas bort från bokningen om den beställts vid bokningstillfället. Skulle kunden känna att paketet ej behövs längre av någon anledning behöver bokningen ändras online innan hyresstart, bokningen kan ändras online via "Min Bokning" eller genom att ringa Economy Car Rentals kundsupport.