Allmänna villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Viktig Information
Genom att använda vår hemsida godkänner du dess allmänna användarvillkor och villkoren för vår privata policy. Eventuella frågor gällande villkoren eller en bilhyra skall framföras till EconomyCarRentals.
Genom att slutföra en bokning intygar hyrestagaren att denne förstått och accepterar alla relaterade villkor på vår hemsida, inklusive ‘ Hyresvillkor och prisdetaljer ’, all information ska därför läsas igenom noggrant.
Dessa villkor kan komma att ändras.
Notera: ‘Hyresvillkor och prisdetaljer’ finns tillgängligt under bokningsproceduren online och återfinns även på kundens konto vid bekräftad bokning.
Ovanstående utgör en förfrågan från dig till EconomyCarRentals för att finna ett hyrbilserbjudande från en leverantör I vårt stora utbud av samarbetspartners.
Eventuellt kontrakt som upprättas på hyresdestinationen är uteslutande mellan dig och hyrbilsleverantören, och under inga villkor är EconomyCarRentals en part I detta kontrakt.
Hyrbilen levereras antingen av vår leverantör där vi har egenskapen av agent.
Din signatur på eventuellt hyreskontrakt/avtal är ett slutligt bevis på att ni accepterar servicen och villkoren som medföljer hyrbilsföretaget och att lagar och regler följs I det land där bilhyran äger rum.

Ansvar
EconomyCarRentals tar ej ansvar i händelse av att hyrbilsföretaget nekar att leverera hyrbilen pga. eventuella problem som uppstår i enlighet med villkoren i ditt hyreskontrakt. Vi åtar oss ingen ersättning eller återbetalning av något slag för de kostnader som uppstår till följd av ändringar i ett arrangemang.
Ovanstående är bindande och gäller alla avtal i samband med tillhandahållen service och exkluderar alla andra garantier och villkor. I händelse av eventuell tvist mellan dig och EconomyCarRentals, begränsas vårt ansvar, om något, till det ursprungliga belopp som betalts till oss.

Ansvarsbegränsning
EconomyCarRentals ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår som följdskada till den huvudsakliga förlusten eller skadan och som ej kunnat förutses av dig, hyrestagaren eller EconomyCarRentals. Vi är ej heller ansvariga för inkomstbortfall, utebliven vinst eller upplevelse, skador eller avgifter förknippade med händelsen eller övriga följdkostnader.

Force Majeure
EconomyCarRentals skall inte hållas ansvarigt för vare sig utebliven hyrbilsleverans, försening eller andra förändringar i bokningen orsakad av Force Majeure, med vilket menas alla händelser som rimligtvis ej kunnat förutses av EconomyCarRentals. I händelse av Force Majeure upphör både bokning och försäkringar att gälla.
Vid bekräftad bokning, i händelse av att den lokala leverantören inte kan fullgöra sina skyldigheter att tillhandahålla fordonet på grund av konkurs, kommer vi att göra vårt bästa för att omdirigera din bokning till en annan hyrbilsleverantör. Under högsäsong kan detta vara omöjligt. I ett sådant fall där vi inte har någon alternativ leverantör, kommer du att informeras om detta, Bokningen avbokas och förskottsbetalning återbetalas.

EconomyCarRentals tar inget ansvar för exaktheten eller giltigheten i eventuell reseinformation eller länkar på sin webbplats. Sådana källor används på eget ansvar. Vår hemsida är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet. Vid sällsynta tillfällen kan sökmotorn vara tillfälligt otillgänglig på grund av systemunderhåll, uppdatering eller omständigheter utanför EconomyCarRentals.com’s kontroll. Assistans erbjuds då via kundtjänst.
Offert som erhållits för en hyrbil lämnas enligt angivna uppgifter, korrektheten beror helt på uppgifter som lämnats av kunden.
EconomyCarRentals förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen utan förvarning.
EconomyCarRentalsansvarar ej för om villkoren hos hyrbilsleverantören som visas i sökmotorn skiljer sig från villkoren då hyrbilen levereras. Eller för utebliven hyra på grund av saknad eller felaktig dokumentation (voucher, kreditkort, körkort etc.) inte presenteras lokalt.
EconomyCarRentalsansvar inte under några omständigheter för extra kostnader på grund av handlingar som har tecknats för och godkänts lokalt.

Bokningsvillkor
Ingen bokningsavgift.
Ingen kreditkortsavgift (förutom vid betalning via PayPal) vid bokningstillfället.
Bokning sker online via vår hemsida med kreditkort, betalkort eller PayPal.
Notera: Betalkort och PayPal kan endast användas på vår hemsida. Vår lokala leverantör accepterar sällan betalkort eller PayPal.
Vi som agentur gör vårt yttersta för att bekräfta bokningen till det lägsta priset så fort som möjligt.
Vårt online-system innebär att bekräftelse normalt sker inom några minuter (12 timmar maximalt, sällan mer).

Avböjd bokning
Skulle er bokning ej kunna bekräftas av vår första leverantör på grund av att bilkategorin ej finns tillgänglig kommer vi göra allt vi kan för att skicka förfrågan vidare till annan leverantör för bekräftelse ‘utan att det totala hyresbeloppet ändras’.Du kommer informeras om detta.
I händelse av ovanstående kan villkoren komma att ändras.

Betalmöjligheter Online
Eftersom EconomyCarRentals är verksamt internationellt erbjuder vi våra kunder 3 olika sätt att betala sin bilhyra.
Du kan välja den enklaste och mest bekväma metoden att betala som passar dig. Se alternativen nedan:

1) Delbetalning: Boka nu - Betala senare (med handpenning vid bekräftelse)
Du betalar ett lite belopp när bokningen bekräftas.
En voucher utfärdas med alla nödvändiga uppgifter om den lokala uthyraren.
Resterande belopp betalas vid hyresdesken då hyrbilen levereras vid tidpunkt som anges på voucher.

2) Boka nu - Betala senare (Ingen handpenning och inget kreditkort krävs vid bokningstillfället online)
Hyresbeloppet betalas till fullo vid leverans av hyrbilen vid hyresdesken.
En voucher utfärdas med alla nödvändiga uppgifter om den lokala uthyraren.

3) Förskottsbetalning av hela beloppet
Hyresbeloppet betalas till fullo vid bokningstillfället.
En voucher utfärdas med alla nödvändiga uppgifter om den lokala uthyraren.

Eventuell beställning som ej kan bekräftas annulleras tillsammans med eventuell betalning.
Notera: Priserna som presenteras online visas i önskad valuta. Valutan presenteras enligt växelkursen den aktuella dagen. (Små avvikelser kan uppstå på grund av villkoren vid växling hos din kreditkortsutgivare).
Transaktioner via vår hemsida sker alltid i Euro.
Eventuell extra utrustning/service som köps till lokalt debiteras I den lokala valutan på destinationen.
Eventuellt återstående hyresbelopp betalas på destinationen I den lokala valutan.

Avbokningsvillkor
Utan kostnad då avbokning sker online via Min Bokning 48 timmar före hyresstart.
Avbokning mindre än 48 timmar innan hyresstart medför ett icke återbetalningsbart maximalt belopp på 50 Euro* (eller motsvarande valuta).
*På grund av växlingskursen som används av er bank kan beloppet variera något.
Ingen återbetalning då hyrestagaren ej presenterar korrekt dokumentation (voucher, körkort, kreditkort etc.) eller då hyrestagaren ej hämtar hyrbilen.

Ändringar och modifieringar
Ändring av en bekräftad bokning.
Utförs via Min bokning online.
När en ändring genomförs skapas en ny bokning.
Tills dess att den nya bokningen (ändringen) bekräftats är originalbokningen fortfarande gällande.
Efter bekräftelse annulleras originalbokningen automatiskt och relaterade betalningar justeras.
Vänligen Notera: Att ändra en bokning är AVGIFTSFRITT.
Det totala priset för ändringen kan variera och detaljer kan ändrats, t.ex. kan det vara ett annat hyrbilsföretag som bekräftat bokningen. Kontrollera noga den nya vouchern.
Ändring av en bokning som ej bekräftats annullerar originalbokningen omedelbart.
Förlängning av en bokning under pågående hyra kan göras antingen genom att skapa en ny bokning via EconomyCarRentals (kräver bekräftelse från en lokal uthyrare, det är inte nödvändigtvis samma) eller genom att arrangera med den lokala uthyraren.
Om hyrestagaren väljer att återlämna hyrbilen tidigare än avtalat sker ingen återbetalning av outnyttjade dagar via oss. Det är helt upp till den lokala uthyrarens villkor och överenskommelse kan endast ske med det lokala hyreskontoret.

Valfria produkter och avgifter
Valfria försäkringar/tillval som köps lokalt kontrolleras av den lokala leverantören.
Tillval kan vara beroende av tillgänglighet även då de förbeställts. Ingen avgift utgår lokalt för tillval som ej kan levereras.
Alla ändringar i din bokning som görs lokalt, såsom ändrad leverans/retur tid/datum/plats etc. som ej överensstämmer med det som angetts på voucher, kan innebära extra avgifter.
Eventuella kostnader för ‘extra tillval’ som benämns nedan kommer presenteras i ‘Välj Tillval’ på bilkategorisidan. Det kan i undantagsfall hända att priset på tillval kan komma att ändras från bokningstillfället till hyresstart.

Även om ett föremål presenteras som kostnadsfritt online måste det beställas vid bokningstillfället för att vara gällande.

Barnstolar
Obligatoriskt I de flesta länder, måste beställas vid bokningstillfället.
Notera: Standarden på babyskydd/ barnstolar i olika länder kan variera.
Vi rekommenderar att egen stol medtages.
På grund av försäkringsvillkor behöver hyrestagaren själv montera barnstolen i hyrbilen.

Takräcken, skidräcken, snökedjor, vinterdäck, Wifi-enheter och Navigator - GPS.
Detta finns tillgängligt på vissa destinationer, måste beställas vid bokningstillfället.
Dessa tillval finns inte till alla bilkategorier.
All ovan nämnda utrustning är beroende av tillgång på vissa destinationer även då de bokats på förhand. Ingen avgift utgår lokalt om tillvalet ej finns tillgängligt vid leverans av hyrbilen.

Extra förare
På de flesta destinationer ingår en extra förare ‘Utan kostnad’.
Måste beställas (även då det är kostnadsfritt) vid bokningstillfället.
Notera: Eventuell avgift för ung förare som tillkommer för extra förare betalas lokalt.

Gränspassering med hyrbilen
är vanligtvis tillåtet.
Detaljerad information presenteras i ‘Hyresvillkor och prisdetaljer' vid respektive bilkategori i bokningsproceduren.
Om vald, gäller 'FDW Självriskeliminering’ endast inom landet där hyrbilen levereras, "Gränspasserkortet", utökar försäkringspaketet till andra tillåtna länder men måste beställas online vid bokningstillfället.

Ta hyrbilen på färja
Inom landets gränser är normalt tillåtet, men måste ske på förfrågan på destinationen. Eventuell extra kostnad betalas lokalt. Du behöver informera hyrbilsföretaget att du ska ta hyrbilen på färja.

Körkort & Åldersgränser
I samtliga fall krävs ett giltigt körkort på alla destinationer. Vid innehav av den nya typen av Brittiskt körkort måste både pappers och kort-delen uppvisas. I vissa länder krävs även ett internationellt körkort som komplement till det nationella körkortet.
Körkortsvillkor och behörighetskrav visas i “Hyresvillkor och prisdetaljer’ vid respektive bilkategori under bokningsproceduren.

Leverans och hämtningsavgifter
Eventuella avgifter ‘utanför normala öppettider’ charges, om detta tillämpas, är alltid INKLUDERAT i våra priser.
Eventuella avvikelser från den bekräftade leverans/retur-tiden på voucher kan innebära extra avgifter, stängt hyreskontor eller att bokningen anses som avbeställd av hyrestagaren.
Vi rekommenderar starkt att ni kontaktar den lokala uthyraren i händelse av ändrade tidpunkter.

Leverans till hotell
Kan normalt ske till Hotel ‘inom stadsgräns’- vilket innebär hotell i den valda stadens centrum.
Hotelluppgifter måste anges vid bokningstillfället.
Samtliga hotelleveranser är på förfrågan och accepteras enbart om bekräftelse mottagits.
Notera: Leveranser till privat adress kan normalt ej ske.

Övriga varor och tjänster
Alla skatter och flygplatsavgifter är inkluderade I våra priser.
Detaljer om Inkluderat / Exkluderat eller Obligatoriska kostnader relaterade till din bilhyra visas på vår hemsida under bokningsproceduren och i ‘Hyresvillkor och prisdetaljer’ vid respektive bilkategori vid bokningen. Allt presenteras och inget är dolt!
Fria mil & Vägassistans (inkluderas på de flesta destinationer) Kontrollera sektionen ‘Hyresvillkor och prisdetaljer’ vid respektive bilkategori.

Försäkringspaket som erbjuds:

Alla bilkategorier har motsvarande försäkringspaket som presenteras vid respektive bilkategori. Notera: Samma bilkategori kan komma att presenteras två gånger, men med olika försäkringspaket. Kontrollera noga försäkringspaketet och priset för att välja det alternativ som passar dina behov.
Vänligen läs de särskilda villkor som gäller för just din bilhyra!

Läs igenom för att se vad som är inkluderat / exkluderat i priset.

FDW Självriskeliminering
Detta paket inkluderar vanligtvis:
* hyreskostnader
* fria mil (Om inte informationen i 'hyresvillkor och prisdetaljer' anger annat)
* Alla skatter och flygplatsavgifter
* Tredjepart ansvarsförsäkring (Ansvarsförsäkring gällande kroppsliga/materiella skador på tredje part utanför bilen).
Detaljerad information om försäkringsbelopp specificeras vid respektive bilkategori / land i bokningsproceduren samt på voucher.
FDW (Självriskeliminering) täcker skador på hyrbilen eller delar av den.
Stöldskydd (täcker stöld av hyrbilen.)
Med detta paket är du FULLT SKYDDAD och ditt ansvar i händelse av skada är NOLL! (förutom för typiska undantag se nedan)*

Försäkring med självriskskydd (återbetalningsbar) & utökat skydd för glas/underrede/däck (återbetalningsbar)
Detta paket inkluderar vanligtvis:
* hyreskostnader
* fria mil
* Alla skatter och flygplatsavgifter
* Tredjepart ansvarsförsäkring (Ansvarsförsäkring gällande kroppsliga/materiella skador på tredje part utanför bilen).
Detaljerad information om försäkringsbelopp specificeras vid respektive bilkategori / land i bokningsproceduren samt på voucher.
CDW ((fullkaskoförsäkring) täcker skador på hyrbilen eller delar av den.
Stöldskydd (täcker stöld av hyrbilen.)
Med detta paket är du FULLT SKYDDAD och ditt ansvar i händelse av skada eller stöld av hyrbilen täcks av EconomyCarRentals (förutom för typiska undantag se nedan)*

Låt oss förklara ytterligare!

Skulle du drabbas av stöld eller skada på hyrbilen debiterar den lokala hyrbilsleverantören den första delen av fordran, upp till självriskbeloppet (vanligtvis 3-8% av värdet på bilen).
Maximalt självriskbelopp redovisas i 'Hyresvillkor och prisdetaljer' vid respektive bilkategori under bokningsproceduren.
EconomyCarRentals återbetalar dig denna kostnad.

Mer information om självriskskydd och *undantag i försäkringspaketet finner du på: .../Products
På vissa destinationer finns ‘Utökat skydd’ som tillval.
Ytterligare information och eventuella *undantag finner du under Hyresvillkor vid respektive bilkategori och på: .../Products-wug

Försäkring inkluderat med självrisk
Detta paket inkluderar vanligtvis:
* hyreskostnader
* fria mil
* Alla skatter och flygplatsavgifter (Om inte informationen i 'hyresvillkor och prisdetaljer' anger annat)
* Tredjepart ansvarsförsäkring (Ansvarsförsäkring gällande kroppsliga/materiella skador på tredje part utanför bilen).
Detaljerad information om försäkringsbelopp specificeras i 'Hyresvillkor och prisdetaljer' vid respektive bilkategori / land i bokningsproceduren samt på voucher.
CDW ((fullkaskoförsäkring) täcker skador på hyrbilen eller delar av den.
Stöldskydd (täcker stöld av hyrbilen.)
Med detta paket har du FULLT SKYDD, förutom för den första delen av fordran upp (självrisken) I händelse av skada eller stöld av hyrbilen.

Baspaket
Detta paket inkluderar vanligtvis:
* hyreskostnader
* fria mil (om det inte i ’Hyresvillkor och prisdetaljer’ anges annat)
* Alla skatter och flygplatsavgifter
Alla krav, ansvar eller skador på eventuell tredje part (inkluderat den hyrda bilen) är hyrestagaren ensam ansvarig för.
Viktig information: Vid val av detta paket rekommenderas starkt att hyrestagaren kontrollerar med sitt kreditkortsföretag / försäkringsbolag för att få bekräftat att du som hyrestagare har skydd i händelse av kroppsliga/materiella skador på tredje part (inkluderat den hyrda bilen, skador & stöld), upp till värdet av självrisken/avdragsgill del eller andra utgifter som uppstår.
På vissa destinationer inkluderar detta paket även tredje part ansvarsförsäkring.
Ytterligare information finner du under ‘Hyresvillkor och prisdetaljer’ vid respektive bilkategori.

*Typiska undantag för CDW (Fullkaskoförsäkring)
Även då paketet ‘utan självrisk’ valts finns typiska undantag såsom vindrutor, däck och underrede, ersättningslås, ersättningsnycklar och bogserkostnader. (Listan är ej fullständig.)
På de flesta destinationer kan du köpa en extra försäkring lokalt för att täcka undantagen.
Vid sådant tillfälle är hyrestagaren ensam fullt ansvarig för eventuella skador eller kostnader relaterade till dessa.
I händelse av en skada som uppkommit till följd av olycka som orsakats av trafikförséelse eller försummelse kan uthyraren debitera utöver självrisken också den faktiska kostnaden för skadan enligt deras hyresvillkor. Om uthyraren anser att hyrestagaren skall debiteras den fulla kostnaden för skadan ersätter EconomyCarRentals endast kunden upp till självriskbeloppet. Skulle hyrestagaren ha två eller flera skadehändelser under hyresperioden erbjuds enbart ett återbetalningsskydd av EconomyCarRentals (upp till maximalt självriskbelopp). Skulle hyrestagaren vara inblandad i en olycka där denne ej var vållande, är hyrestagaren fortfarande ansvarig för den icke eliminerbara självrisken tills dess att tredje part är fastställd och har betalat till hyrbilsföretaget som sedan ersätter hyrestagaren. Eventuella administrationskostnader eller platskostnader (flygplats, tågstation etc.) som kan tillkomma på självrisken ersätts ej.

*Viktigt: Alla försäkringar upphör att gälla då någon förare ertappas att köra fordonet påverkad av alkohol/droger, medvetet orsakat skada, körning off-road eller då fordonet framförts slarvigt och vårdslöst.

Biltyp / lämplighet
Reservationer kan endast bekräftas beträffande bilkategori och ej bilmodell. Bilmodellerna på hemsidan tjänar ENBART som exempel på bilkategorins prestanda och storlek.
Hyrbilsföretaget levererar en hyrbil enligt specifikationerna för den bokade bilkategorin.
Den lokala leverantören på varje destination förbehåller sig rätten att uppgradera bilgrupp om den bokade gruppen inte skulle vara tillgänglig.
EconomyCarRentals Självriskåterbetalningsservice täcker upp till det självriskbelopp som gäller för den bilkategori som bokats och bekräftats på voucher.
Det är hyrestagarens ansvar att den bokade kategorin passar behovet då vi ej kan hållas ansvariga för att ett eventuellt felval resulterar i utebliven hyra på grund av att passagerare/bagage är för många.

Haveri / Skada
I händelse av haveri eller skada etc. måste hyrestagaren kontakta den lokala uthyraren omedelbart för vidare instruktioner och assistans. Vi rekommenderar starkt att kontakta polisen även för minsta skada då detta kan vara obligatoriskt för att försäkring ska vara gällande i fortsatt skadeärende. All relaterad dokumentation måste behållas om en skadeanmälan ska lämnas.

Svartlistning
EconomyCarRentals förbehåller dig rätten att blockera visa personer från hemsidan om de upptäckts utföra olagliga transaktioner eller uppträda oärligt.
EconomyCarRentals kommer vidtaga rättsliga åtgärder vid upptäckt av försäkringsbedrägeri.

Transaktionssäkerhet
EconomyCarRentals åtar sig att kontrollera att den information som lämnas vid bokning är säker. För att säkerställa detta använder vi de senaste Verktygen för internetsäkerhet och utrustning. Denna information lagras i en säker dator med begränsad fysisk tillgång och utan tillgång till internet, inte på en webbserver ansluten till internet. Kontrollera din webbläsare så att den visar det säkra hänglåset.

Bokningsinformation
När du bokar med EconomyCarRentals behöver du ange personuppgifter för att registrera din bokning (ditt namn , efternamn, telefonnummer, kreditkortsdetaljer, e-postadress, förarens ålder och eventuellt flygnummer). Då EconomyCarRentals agerar bokningsförmedling, behöver vi lämna angivna uppgifter till vår lokala hyrbilsleverantör i landet där bilhyran ska äga rum. Genom att slutföra bokningen godkänner hyrestagaren att informationen vidarebefordras I syfte som anges ovan. Via vår integritetspolicy kan du lära dig hur vi skyddar dina personuppgifter.?

Telefonsamtal
EconomyCarRentals kan komma att spela in telefonsamtal I utbildningssyfte och för kvalitetsbedömning av servicepersonal.

Cookies
Cookies är små textfiler som skickas till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk. Du kan göra inställningar I webbläsaren så att du meddelas innan mottagelse av cookies. EconomyCarRentals använder detta för att utvärdera kundservicen. EconomyCarRentals använder ej cookies för någon som helst lagring av personuppgifter eller kreditkortsdetaljer. Cookies innehåller sessionsid-nummer och generell information om besökarens plats och andra ickeprivata besökaruppgifter. (Exempel: En Cookie informationen vilket land som valts vid besöket på EconomyCarRentals hemsida.) EconomyCarRentals utvärderar informationen vilket används för att förbättra design, innehåll och servicen på hemsidan.

Nyhetsbrev
EconomyCarRentals använder sig ibland av e-post service för att meddela nya kampanjer, säsongserbjudanden och andra nya uppdateringar. Mottagaren kan avregistrera sig från denna service via länken ‘avprenumenera’ i meddelandet. EconomyCarRentals kan använda sig av icke-privat information (till exempel: besöksplats, ålder etc.) enbart internt för at utvärdera kundservicen, marknadsanalys och användarvänlighet på hemsidan. EconomyCarRentals följer alla tillgängliga säkerhetsföreskrifter för att skydda integriteten och personliga uppgifter.

Uppgifter till tredje part
EconomyCarRentals lämnar aldrig ut uppgifter om sina kunder till tredje part utan medgivande, om vi inte är skyldiga enligt lag eller i en nödsituation. EconomyCarRentals kommer inte sälja eller hyra ut någon personlig information till tredje part. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra kunder, försäljnings och bokningsmönster och relaterad information till tredje part, men detta är då inte information med personliga uppgifter.

Utvärderingar
I syfte att utveckla vår service sänder vi utvärderingsformulär till våra kunder efter avslutad bilhyra.
Utvärderingen består av 9 frågor där kunden ombeds poängsätta och bedöma den lokala leverantören. Detta ger oss en bild av hur varje lokal uthyrare agerar vid respektive tillfälle.
Att utvärdera våra leverantörer betyder också att EconomyCarRentals och våra leverantörer kan använda det som verktyg för att utveckla servicen till bästa möjliga.
Eventuella kommentarer och erfarenheter som lämnas på hemsidan kommer hjälpa framtida kunder att få information inför sin bilhyra.

Personlig datakontroll
Vi använder den allra senaste säkra teknologin för att skydda överföring och lagring av private uppgifter.
Du förbehåller dig rätten att granska de personuppgifter som finns hos oss genom att logga in på ‘Min bokning’ på vår hemsida med din e-postadress och bokningsnummer.
Av säkerhetsskäl lagras ej kreditkortsuppgifter och används enbart i den säkra transaktionen. Skulled et vara problem med kreditkortet I samband med lämnade uppgifter online kan EconomyCarRentals eller associerade parter (ägare, chefer, direktörer, anställda etc.) ej hållas ansvariga för några problem, skador eller förluster som uppstår vid användande av bokningssystemet eller dess innehåll.
Genom att använda EconomyCarRentals webbplats accepterar du villkoren i vår integritetspolicy om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter. Skulle policyn komma att ändras kommer eventuella ändringar uppdateras på denna sida så att besökaren alltid är medveten om informationen som insamlas, hur den används och under vilka förhållanden vi kan lämna dem.
Sekretesspolicyn gäller i kombination med de allmänna villkoren.

Eventuella frågor om sekretesspolicy kan vidarebefordras till: dpo@EconomyCarRentals.com

Friskrivning
Du som användare accepterar hemsidan, dess bokningssystem och alla relaterade produkter och service, som söks eller förvärvats genom / av EconomyCarRentals `så som angetts’.
EconomyCarRentals accepterar ej ansvar och kan ej hållas ansvarigt för eventuella problem, skador eller förluster etc. som uppstår vid användandet av hemsida, bokningssystemet eller något av dess innehåll.
Inga garantier lämnas av EconomyCarRentals att (a) dess hemsida eller något av dess relaterade delar är utan fel eller brister och (b) dess hemsida / server är fritt från eventuella typer av virus eller skadliga komponenter.

Reklamationer / Klagomål
Vår hemsida är utvecklad för att undvika problem så långt det går men vi förstår att det ändå kan uppstå.
Vid eventuella frågor under pågående hyra vänligen kontakta den lokala uthyraren direkt på plats. (Deras telefonnummer finns på er voucher).
Vid avslutad hyra, hanteras eventuella klagomål enbart via e-post. All relaterad dokumentation måste skickas till: customerservice@EconomyCarRentals.com.
Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål inom 40 dagar, beroende på klagomålets omfattning kan det undantagsvis ta längre tid.
EconomyCarRentals can only consider complaints that reach them within 40 days of the final day of rental to which the rental voucher refers.
Eventuella åtgärder gentemot EconomyCarRentals regleras av gällande lagar och förordningar i Grekisk domstol .
EconomyCarRentals undgår ej att följa alla juridiska föreskrifter från rättsliga myndigheter.
Eventuella åtgärder gentemot våra lokala leverantörer regleras till gällande lagar och förordningar i domstol i hyrbilsföretagets land.

Copyright
Det är förbjudet att använda EconomyCarRentals hemsida i annat syfte än personlig bokning av hyrbil.
Vår hemsida och / eller bokningssystemet får ej användas för olagliga handlingar eller olagliga transaktioner. Det är förbjudet att hämta eller försöka hämta någon form av information från vår hemsida, för att skada eller störa den normala funktionen. Vi kontrollerar kontinuerligt aktiviteten och användningen av vår hemsida och all onormal aktivitet på vår webbplats som betraktas som misstänkta kommer att resultera i att tillgång nekas. Användningen av vår hemsida innebär att besökaren själv godkänner dessa Villkor.